Професія

JAVA-РОЗРОБНИК

Java-програмісти - одні з найбільш високооплачуваних фахівців у світі. Вони створюють ігри, ПЗ та додатки для Android. Саме тому їх затребуваність на ринку постійно зростає. Почніть освоювати професію вже зараз!
Місто: Харків
Початок занять: набір завершено
Практика
з першого тижня навчання
Грант
у розмірі 100% для кожного студента з України
Середня зарплата
розробника — 33 000 грн.
Працевлаштування
в компанії-партнери для найкращих студентів
Тривалість курсу:
4 місяці
Інтенсивність занять:
5 занять на тиждень,4 години на день

Ця професія для тих, хто:

Володіє аналітичним складом розуму, бачить себе в IT та хоче освоїти затребувану професію
Володіє аналітичним складом розуму, бачить себе в IT та хоче освоїти затребувану професію
Має базові навички програмування, вміє працювати у команді та хоче створити сильне портфоліо
Має базові навички програмування, вміє працювати у команді та хоче створити сильне портфоліо
Захоплюється розробкою, хоче підвищити компетенції та влаштуватися у велику IT-компанію
Захоплюється розробкою, хоче підвищити компетенції та влаштуватися у велику IT-компанію

Як почати кар'єру в it?

1
Заповніть форму
2
Пройдіть вступний тест
3
Отримайте грант у розмірі 100% від вартості навчання
4
Навчайтеся і складіть іспит
5
Пройдіть співбесіду в компанію
Залиште заявку на навчання та отримайте грант в розмірі 100% від вартості курсу!

Програма курсу

 • Історія мови Java
 • Віртуальна машина Java (JVM)
 • Синтаксис мови
 • Коментарі
 • Ключові слова (перерахувати всі зарезервовані слова в Джаві)
 • Типи даних: примітивні / посилальні
 • Принцип вибору примітивних типів даних
 • Змінні і константи
 • Оголошення і ініціалізація змінних (полів)
 • Область видимості і час життя змінних
 • Операції: арифметичні, привласнення, відносини і логічні
 • Перетворення і приведення числових типів
 • Пріоритет операцій
 • Умовний оператор і його види
 • Тернарний оператор
 • Оператор switch
 • Цикли: for, while, do while
 • Нескінченні цикли
 • Переривання потоку керування, мітки
 • Оголошення і ініціалізація масивів
 • Одномірні, багатовимірні масиви
 • Ітерація за елементами масиву (foreach)
 • Масиви та присвоєння
 • Пошук в масивах
 • Клас Arrays: заповнення, порівняння елементів і їх сортування
 • Методи: аргументи змінної довжини
 • char
 • Клас String. Іммутабельні об'єкти
 • Зберігання рядків в пам'яті
 • Основні операції класу String (створення, конкатенація, порівняння, пошук символів і подстрок в рядках і ін.).
 • Перетворення простих типів даних
 • Класи StringBuffer vs StringBuilder
 • Localization and encoding (UTF-8 and other)
 • Об'єкти і класи. Об'єкти. Визначення (з прикладами). Стан. Поведінка.
 • Об'єктна модель. Основні положення: абстракція, інкапсуляція, успадкування, поліморфізм.
 • Пакети. Вкладеність пакетів
 • Поля і методи (визначення, синтаксис оголошення)
 • Модифікатори доступу (додати наочну картинку)
 • Поля класів: ініціалізація явна і за замовчуванням, специфікатор final (константи)
 • Методи: параметри і повернені, використання set і get-методів, перевантаження методів, правила перезавантаження
 • Статичні поля, методи (блоки ініціалізації)
 • Доступ до полів і методів
 • Конструктори: конструктори за умовчанням, виклик одного конструктора з іншого
 • Використання this
 • Необхідність тестування
 • Підготовка до тестування
 • Написання тесту
 • JUnit
 • TestNG
 • Mocking (PowerMock, Mockito)
 • TDD
 • Фібоначчі + тестування. Заміна циклом.
 • Спадкування і поліморфізм як інструмент створення ПЗ. Суперклас і підкласи, ставлення узагальнення, спадкування в Java. Виклик конструкторів суперкласів, порядок викликів. Ключове слово super
 • Перевизначення методів, правила перевизначення. Спадкування і статичні поля і методи класів. Абстрактні класи та методи, - поняття, виклик конструкторів, реалізація методів в класах-спадкоємців
 • Інтерфейси. «Множина» успадкування (інтерфейси). Визначення та реалізація інтерфейсів. Розширення інтерфейсів
 • Внутрішні класи.
 • Поліморфізм. Ієрархія спадкування
 • Перетворення і приведення типів. Використання instanceof. Відмова від спадкування: термінальні (final) методи і класи.
 • Імпорт: класів, статичних методів і полів
 • Композиція
 • Глобальний суперклас Object, його методи
 • Правила реалізації equals () і hashCode (), toString ()
 • Перерахування як класи. Методи values (), valueOf (), name (), ordinal ().
 • Розповісти про Heep, Stack.
 • Як і де зберігаються різні типи даних (примітиви, масиви, посилальні об'єкти і рядки)
 • Збір сміття та видалення об'єктів
 • Клас Collections: пошук і сортування елементів, заповнення.
 • Абстрактні типи даних (структури даних)
 • List
 • Set (показати картиночку ієрархії колекцій)
 • Map
 • Обхід колекцій, цикл «foreach»
 • Компаратори
 • Сирі колекції і узагальнені колекції, в чому їх різниця. (GENERICS)
 • Stream API
 • Використання Generics
 • Репозиторий
 • Основні команди Git
 • Git flow
 • Ієрархія класів винятків в Java
 • Обробка помилок
 • Поняття виключення і виняткової ситуації
 • Checked/Unchecked exceptions
 • Генерація виняткової ситуації та оператор throw
 • Оголошення контрольованих винятків, ключове слово throws
 • Throws перевизначених методів
 • Перехоплення і обробка виключень
 • Повторна генерація винятків
 • Блок finally: звільнення ресурсів
 • StackTrace
 • Способи пошуку помилки
 • Подання об'єктів в текстовому вигляді
 • Ієрархія класів потокового введення-виведення
 • Потоки введення / виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія потокового введення-виведення
 • Субкласи FilterOutputStream та FilterInputStream
 • Байтові потоки
 • Символьні потоки
 • Клас File
 • Серіалізація та десеріалізація об'єктів: поняття, призначення
 • try with resources
 • Визначення потоку і процесу
 • Як JVM реалізує запуск декількох потоків в рамках одного процесорного ядра
 • Клас Runnable і Callable
 • Запуск і зупинка потоку. Управління потоками.
 • Області видимості потоку. Стек.
 • Ключове слово synchronized. Мютекс і монітор
 • Дедлок
 • Ключове слово volatile
 • Приклад многопоточного додатку
 • Executor
 • Concurrent collections
 • Happens-before
 • Структура jar-файлу
 • Компіляція та збирання jar-файлів
 • Виконання jar-файлу
 • Параметри запуску java
 • Необхідність збирання проекту
 • Цикл збірки проекту
 • Залежності
 • Maven, Gradle, (ANT)
 • Використання RegExp
 • Призначення логування
 • Рівні логування
 • Конфігурація логера
 • ACID
 • SQL
 • NoSQL
 • JDBC
 • SDK for NoSQL
 • CAP-теорема
 • Поняття клієнта та сервера
 • Взаємодія клієнта та сервера
 • Сети
 • Рівні OSI
 • Socket
 • REST
 • WebSocket
 • CORS
 • Servlet
 • Servlet containers (Tomcat)
 • Filters
 • JBoss, GlassFish etc.
 • MVC
 • MVP
 • RetentionPolicy
 • ElementType
 • Спадкування анотації
 • Доступ до класу його полів та методів
 • Спрощення та прискорення процесу виходу в продакшн
 • TeamCity, Jenkins
 • Рішення задач за допомогою патернів
 • GRASP. Породжуючі патерни
 • GRASP. Структурні патерни
 • GRASP. Поведінкові патерни
 • SOLID
 • HTML
 • CSS
 • JS
 • Hibernate
 • Історія
 • IoC/DI
 • Життєвий цикл бінов
 • Config
 • Spring Wev MVC
 • Spring Boot
 • Spring Data JPA

Як буде виглядати ваше резюме після навчання?

Avatar
Артем Ковалевський
Junior Java-розробник
Hard skills
 • Java Core, Java FX
 • Stream API, DateTime API, Lambdas
 • Maven/Gradle
 • DBC, SQL, Hibernate (ORM)
 • Networking, REST (HTTP, WS), Nginx
 • Unit Testing
 • Concurrency, IO vs NIO, Servlet (Tomcat/Jetty)
 • Spring base, Unix (Linux, Ubuntu)
 • GIT, JIRA, CI/CD (TeamCity)
Soft skills
 • Гнучкість і креативність
 • Вміння працювати у команді
 • Вміння вирішувати складні завдання
 • Тайм-менеджмент
 • Високий емоційний інтелект
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ З DEVEDUCATION
Java-програмісти - одні з найбільш високооплачуваних фахівців у світі. Вони створюють ігри, ПЗ та додатки для Android. Саме тому їх затребуваність на ринку постійно зростає. Почніть освоювати професію вже зараз!
У DevEducation ви отримаєте шанс практично безкоштовно:
Employment
Перетворитися з новачка в успішного Java-розробника
Employment
Отримати конкурентоспроможне портфоліо
Employment
Підвищити кваліфікацію і цінність на ринку праці
Зробіть крок до затребуваної професії - залиште заявку на навчання вже зараз!

33 000 ГРН.

Середня зарплатня Java-розробників у різних містах України

Викладач

 • Дмитро Медведев
  • Керівник IT-коледжу DevEducation в Харкові
  • Full Stack розробник с досвідом більш ніж 4 роки (middle strong)
  • FrontEnd: HTML, CSS, JavaScript, React.js
  • BackEnd: Java & Node.js
  • Досвід викладання: 2 роки
  Дмитро Медведев
 • Яковлєв Віталій
  • Розробник Full Stack у WizardsDev (Дніпро)
  • Викладач ІТ-коледжу DevEducation у Харкові
  • Працює в компанії з 2018 року
  • Технічний керівник двох проектів
  • Спеціалізується на розробці веб-додатків
  Яковлєв Віталій

Що про нас говорять випускники?

 • Олександр Сінча
  Олександр Сінча
 • Данил Осипов
  Данил Осипов
 • Надежда Иванова
  Надежда Иванова
 • Віолетта Кузьменко
  Віолетта Кузьменко
 • Катерина Біла
  Катерина Біла
 • Ян Федун
  Ян Федун
 • Владислав Куц
  Владислав Куц
 • Дмитро Василина
  Дмитро Василина

Найчастіші питання

Курс може викладатися російською, українською, азербайджанською мовами в залежності від країни, в якій ви проходите навчання. На всіх курсах використовується англійська ІТ-термінологія. *Розуміння російської мови обов’язкове для проходження курсу, незалежно від місцезнаходження.
По закінченні курсу, ви отримаєте сертифікат, який підтверджує вашу кваліфікацію.
Після проходження курсу кожен студент отримує запрошення на співбесіду до компанії-партнера DevEducation.
Переважно заняття проводяться у першій половині дня. Ви можете уточнити розклад обраного курсу у адміністратора у вашому місті.
Курси викладають профільні спеціалісти з досвідом більше п’яти років, а також діючі співробітники партнерських ІТ-компаній.
Власник гранту не несе юридичних або фінансових зобов'язань перед ІТ-коледжем. Ви маєте право відмовитися від використання гранту або скористатися ним для проходження наступного курсу.
Успішне проходження співбесіди гарантує працевлаштування на роботу в партнерську ІТ-компанію. Ми не можемо гарантувати працевлаштування, тому що багато чого залежить від самого студента. Якщо ви не пропускаєте заняття і виконуєте домашні завдання, то ваші шанси отримати роботу дуже високі. Ми можемо поділитися результатами наших випускників - 87% з них отримали роботу одразу після навчання.
Для максимального засвоєння матеріалу бажано відвідувати всі лекції. У разі пропуску лекції чи факультативного заняття, необхідно виконати домашнє та всі практичні завдання, що пов’язані з цією лекцією чи заняттям. На кожен курс виділяється не більше 20 грантів. Від вас очікується відвідування всіх занять за п'ятиденним графіком і виконання всіх домашніх завдань. Якщо студент пропускає заняття без поважної причини, ми залишаємо за собою право запропонувати йому/їй припинити навчання достроково. Більшість наших студентів - це дорослі та самостійні люди. Відвідуваність та успішність це, в першу чергу, ваша відповідальність. Ви легко можете отримати роботу та досягти своєї мети, якщо приділятимете достатню увагу курсу.
Курс побудований навколо пошуку рішень і знаходження відповідей, в тому числі до завдань для самостійної роботи. Тому невиконання домашніх завдань еквівалентно позбавленню гранту та автоматичного виключення з курсів.
З програмою можна ознайомитись на сайті deveducation.com. Оберіть розділ «Курси» та відкрийте курс, який цікавить.
Звичайно, для цього у нас є «День відкритих дверей». Також можна прийти до нас в будь-який інший день за домовленістю з керівником коледжу. Ви можете залишити заявку у нас на сайті і записатися на відкриту зустріч, які проходять по буднях.
Зайдіть на deveducation.com, оберіть курс, який цікавить, і прочитайте портрет ідеального студента. З нього ви дізнаєтесь, які знання потрібні для отримання гранту.
 • Після проходження курсу QA/AT ви зможете працювати мануальним тестувальником або автотестувальником ПЗ. Ви будете розуміти всі основні процеси тестування, написання документації, автоматизації, а також всі етапи життєвого циклу ПЗ. Рівень знань допоможе застосувати їх на реальних проєктах;
 • Після проходження курсу FrontEnd ви зможете працювати програмістом в області веб-розробки, будете вміти верстати сайти та створювати десктопні програми;
 • Після проходження курсу Mobile (Xamarin або React Native) ви зможете працювати програмістом в області мобільної розробки.
Тестувальник - це людина, яка перевіряє сайт або додаток на наявність помилок. Щодня з'являються сотні нових інтернет-ресурсів, тому фахівець з тестування - це незамінна людина в ланцюжку створення якісного сайту або програми. Ця професія буде затребувана ще довгий час. Також популярності набирає напрямок автотестування. Після проходження курсу QA/AT в коледжі DevEducation ви зможете працювати в будь-якому з цих двох напрямків.
Рівень матеріальної винагороди визначається за результатами пройденої співбесіди. Також зарплата залежить від міста, де ви влаштовуєтеся на роботу. Зазвичай наші випускники отримують середню зарплату junior-фахівця в поточному регіоні. Серйозне ставлення до навчання допоможе вам закінчити курс з високим рівнем знань, що добре позначиться на майбутній фінансовій винагороді.
Базовий курс триває 4 місяці і бере за основу одну з мов програмування. Вибір мови буде залежати від потреб ІТ-компаній того регіону, де ви проходите навчання. Найчастіше це Java або С#. Базовий курс включає в себе найважливіші блоки, необхідні для роботи в реальних проектах. Після базового курсу студент може вибрати для себе спеціалізацію: FrontEnd, Mobile Xamarin або Mobile React Native, Java Advance, C# Advance. Стати фахівцем в будь-якому з цих напрямків можна за 1,5 - 2 місяці.
У нашому коледжі ви можете вступити на Базовий курс Java/C# та курс Тестування. Перелік необхідних знань:
 • що таке програмування в цілому;
 • впевнені навички використання всіх можливостей комп’ютера;
 • велике бажання навчатися, пізнавати нове та йти до своєї цілі.
Компанії-партнери представлені у нас на сайті deveducation.com у розділі «Наші партнери». У кожному місті це різні компанії та їх кількість зростає. Основні партнери: WizardsDev Сфера діяльності: розробка софта для бізнесу, аналітика, безпека даних; xCritical Сфера діяльності: розробка фінтех-сервісів, системи online-трейдингу; Web та mobile додатки; Global Cloud Team Сфера діяльності: розробка програмного забезпечення по системі outstaffing.
До вересня 2021 року ми працювали тільки офлайн. Зараз навчатися можна і онлайн. Нашим компаніям-партнерам потрібні сотні кваліфікованих IT-спеціалістів. Тому ми навчаємо лише актуальним навичкам, які знадобляться у роботі. Після навчання найкращі студенти проходять практику та працевлаштовуються. Ми знайшли рішення щодо збереження високої якості освіти в онлайн форматі та створили віртуальну лабораторію для роботи над проєктами. Тепер можна опанувати нову професію та отримати роботу з будь-якої точки світу.
Наша цільова аудиторія - це цілеспрямовані, мотивовані люди у віці 18-27 років. Бувають і винятки, все залежить від того, як ви пройдете обов'язкову співбесіду перед курсом і проявите себе. Максимальний вік для вступу на курс в нашому коледжі - 33 роки. У нас навчалися і 16-річні студенти. Але в цьому випадку ми просто не можемо надати можливість повноцінного працевлаштування.
Якщо ви отримали грант, то з вами укладається договір, в якому буде вказано назву курсу і кількість навчальних годин. Також після закінчення курсу ви отримаєте акт про виконану роботу.
На курсах досить велика кількість домашніх завдань і п'ятиденне навчання. Визначте для себе - чи вистачить вам часу виконувати роботу і займатися самоосвітою. Половина наших студентів поєднує і те і інше. Але ми відкрито говоримо, що буде нелегко.
Ми некомерційний проєкт і намагаємося зробити так, щоб кожен зацікавлений студент отримав грант на навчання. Прагнення студента отримати грант означає сильну захопленість ІТ-галуззю. Ми підтримуємо людей, які горять ідеєю стати професіоналом. Ціна курсу при отриманні гранту символічна. Це просто фільтр від недобросовісних студентів або показник серйозності намірів студента. Ми не заробляємо на тому, щоб продати якийсь курс. Наша вигода в тому, щоб поставляти в ІТ-компанії фахівців високого рівня.. Набагато вище, ніж це роблять сайти з працевлаштування або HR-служби. Ми даємо найякісніше навчання на ринку ІТ-освіти з точки зору отримання професії. Зміст навчальних програм першочергово орієнтований на реальні ТЗ сучасних ІТ-компаній. Ми досконально знаємо, що вам знадобиться для працевлаштування. Ми домовилися з компаніями-партнерами про виділення грошей на навчання. Це зробило курси доступними для будь-якого зацікавленого студента. Незважаючи на те, що ми відповідаємо запитам бізнесу, ми повністю граємо на стороні студента з точки зору процесу навчання.
Для отримання гранту і вступу на курс бажаний рівень володіння англійською мовою не нижче Pre-Intermediate. Якщо рівень англійської нижче, але всі інші завдання при проходженні співбесіди виконані на високому рівні, то потенційний студент може претендувати на отримання гранту і зарахування на курс.
Це стандарт бізнес-навчання. Після 8-9 годин роботи людина може просто «перегоріти». Освоювати таку велику програму по вечорах – не результативно. До того ж, навчання йде на реальних проектах. І компанії, які виділяють грант, сильно ризикують, якщо студенти не впораються.
Заповніть форму і дізнайтеся більше про те, як побудувати кар'єру в IT з DevEducation!